Aktualności

23 września- POWRPrzygoda z przyrodą
I znów teren Stacji oraz Wielkopolskiego Parku Narodowego stały się laboratorium badawczym dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Rozpoczęliśmy kolejną edycję zajęć dofinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej, POWR.
Przez dwa dni dwoje pracowników Stacji z dużą przyjemnością i intensywnością brało udział w konferencji e-learningowej organizowenej przez Politechnikę Gdańską oraz krakowską AGH.
16. września – 65. Konferencja Naukowa budowlańców i architektów
Na zaproszenie Organizatorów dr Lech Kaczmarek wystąpił na 65. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB w Krynicy i Muszynie z referatem: „Cyfryzacja w planowaniu przestrzennym – doświadczenia z obszaru Metropolii Poznań”
2. września –  zapraszamy na Seminarium do Szreniawy
Stacja Ekologiczna jako współorganizator zaprasza na XIV Seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich” do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 23 października 2019 roku. Szczegóły na stronie Seminarium
31. lipca –  umowa MOOC podpisana
Z dużą przyjemnością i dumą informujemy, iż projekt złożony przez pracowników Stacji Ekologicznej w Jeziorach  w konkursie NCBiR pt. „Kurs na MOOC” pomyślnie przeszedł ocenę merytoryczną  i uplasował się na 14. miejscu konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 (patrz: lista rankingowa).
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 31.07.2019 roku.
Szczegóły na stronie projektu
Mamy tę MOOC! Na nasze kursy e-learningowe zapraszamy już wkrótce
7. maja – Badania do pracy magisterskiej
Dwie studentki, w tym jedna stażystka w ramach programu Erasmus, pod opieką prof. UAM dra hab. Lechosława Kuczyńskiego, prowadzą badania do pracy magisterskiej „Sukces reprodukcyjny świstunki leśnej Phylloscopus Sibilatrix„. Badania odbywają się na terenie obwodu chronionego Górka.

źródło By Wojsyl – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=248259
6. maja- Badania zasobów martwego drewna

Kształtowanie się zasobów martwego drewna w siedliskach przyrodniczych w warunkach prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, zlecenie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

To co znajduje się w workach to fragmenty martwego drewna przywiezione z leśnictwa Ispina w celu hodowli chrząszczy saproksylobiontycznych.

Temat kończy się w 2020 roku.  Za ten fragment projektu odpowiadają: dr  Marek Przewoźny, Tomasz Grzegorczyk oraz prof.  dr hab. Edward Baraniak

29. marca – Forum Nasz Wspólny Uniwersytet
W ramach obchodów 100. lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w piątek, 29 kwietnia b.r. odbyło się Forum Nasz Wspólny Uniwersytet. Podczas uroczystości uhonorowany został Wielkopolski Park Narodowy za wieloletnią współpracę z UAM, a w szczególności ze Stacją Ekologiczną w Jeziorach