Aktualności

26. maja 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi artykułami, których autorami są pracownicy stacji.

http://jeziory.home.amu.edu.pl/images/1-s2.0-S0304377020300504-main.pdf

http://jeziory.home.amu.edu.pl/images/water-12-01383.pdf

.

 

22. kwietnia 2020 r.
w związku z zaistniałą sytuacją pandemii koronawirusa konferencja jubileuszowa planowana na 28-29 maja br. zostaje przełożona na inny termin, o którym poinformujemy, gdy tylko będzie to możliwe.

Życzymy Wszystkim zdrowia

.

 

!!! 15. marca 2020 r. – Zmiany w funkcjonowaniu Stacji !!!

W związku z sytuacją epidemiologiczną, na podstawie Zarządzenia Rektora UAM do odwołania pracownicy Stacji będą dyżurować w dni powszednie w godzinach 9:00 – 12:00. Zawiesza się przyjmowanie jakichkolwiek grup i gości indywidualnych. W pilnych sprawach prosimy o kontakt pod nr tel. 602 713 998
15 stycznia – Zapraszamy na Jubileusz Stacji (28-29.05.2020)
Naukowców, urzędników, edukatorów i sympatyków Stacji zapraszamy na konferencję naukową z okazji 30-lecia działalności Stacji pod hasłem:
Badania naukowe i edukacja w służbie ochrony zasobów przyrody Wielkopolskiego Parku NarodowegoSzczegóły na stronie konferencji
5-7 grudnia Spotkanie ramienicowe
W dniach 5-7 grudnia odbyło się w Stacji seminarium naukowe poświęcone możliwościom trwałego wiązania dwutlenku węgla i jego depozycji w osadach dennych jezior. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – wykonawcy projektu badawczego NCN realizowanego w ramach konsorcjum naukowego, w skład którego wchodzą ww uczelnie. Celem projektu jest ilościowe określenie transferu nieorganicznego węgla rozpuszczonego w wodzie jeziornej do osadów za pośrednictwem roślinności zanurzonej i porównanie pod tym względem zbiorowisk ramienic i naczyniowych roślin zanurzonych. UAM jest liderem w projekcie, a kierownikiem – prof. Mariusz Pełechaty.
.
.
23 września- POWRPrzygoda z przyrodą
I znów teren Stacji oraz Wielkopolskiego Parku Narodowego stały się laboratorium badawczym dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Rozpoczęliśmy kolejną edycję zajęć dofinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej, POWR.
Przez dwa dni dwoje pracowników Stacji z dużą przyjemnością i intensywnością brało udział w konferencji e-learningowej organizowenej przez Politechnikę Gdańską oraz krakowską AGH.
16. września – 65. Konferencja Naukowa budowlańców i architektów
Na zaproszenie Organizatorów dr Lech Kaczmarek wystąpił na 65. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB w Krynicy i Muszynie z referatem: „Cyfryzacja w planowaniu przestrzennym – doświadczenia z obszaru Metropolii Poznań”
2. września –  zapraszamy na Seminarium do Szreniawy
Stacja Ekologiczna jako współorganizator zaprasza na XIV Seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich” do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 23 października 2019 roku. Szczegóły na stronie Seminarium
31. lipca –  umowa MOOC podpisana
Z dużą przyjemnością i dumą informujemy, iż projekt złożony przez pracowników Stacji Ekologicznej w Jeziorach  w konkursie NCBiR pt. „Kurs na MOOC” pomyślnie przeszedł ocenę merytoryczną  i uplasował się na 14. miejscu konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 (patrz: lista rankingowa).
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 31.07.2019 roku.
Szczegóły na stronie projektu
Mamy tę MOOC! Na nasze kursy e-learningowe zapraszamy już wkrótce
7. maja – Badania do pracy magisterskiej

Dwie studentki, w tym jedna stażystka w ramach programu Erasmus, pod opieką prof. UAM dra hab. Lechosława Kuczyńskiego, prowadzą badania do pracy magisterskiej „Sukces reprodukcyjny świstunki leśnej Phylloscopus Sibilatrix„. Badania odbywają się na terenie obwodu chronionego Górka.

źródło By Wojsyl – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=248259
6. maja- Badania zasobów martwego drewna

Kształtowanie się zasobów martwego drewna w siedliskach przyrodniczych w warunkach prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, zlecenie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

To co znajduje się w workach to fragmenty martwego drewna przywiezione z leśnictwa Ispina w celu hodowli chrząszczy saproksylobiontycznych.

Temat kończy się w 2020 roku.  Za ten fragment projektu odpowiadają: dr  Marek Przewoźny, Tomasz Grzegorczyk oraz prof.  dr hab. Edward Baraniak

29. marca – Forum Nasz Wspólny Uniwersytet
W ramach obchodów 100. lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w piątek, 29 kwietnia b.r. odbyło się Forum Nasz Wspólny Uniwersytet. Podczas uroczystości uhonorowany został Wielkopolski Park Narodowy za wieloletnią współpracę z UAM, a w szczególności ze Stacją Ekologiczną w Jeziorach