O zasobach

Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach realizuje wieloletni monitoring hydrometeorologiczny. Bieżące wyniki pomiarów warunków pogodowych dostępne są w zakładce Aktualne dane meteorologiczne. Naukowcy, nauczyciele akademiccy, doktoranci i studenci prowadzący badania na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego mogą skorzystać ze zgromadzonych danych wieloletnich. W tym celu należy wypełnić i przesłać do Stacji zgłoszenie zapotrzebowania na dane: http://jeziory.home.amu.edu.pl/images/wniosek_meteo.doc

Stacja dysponuje obszernymi danymi dotyczącymi zmian przestrzennych środowiska przyrodniczego WPN i przyległych obszarów (w tym aglomeracji poznańskiej). Dane te dostępne są wraz z bogatym zestawem narzędzi GIS w Eksperckiej Bazie Danych dostępnej dla szerokiego grona zainteresowanych w zakładce o tej samej nazwie.

Publikacje naukowe i popularyzatorskie z obszaru WPN również są archiwizowane i aktualizowane w Stacji. Baza danych bibliograficznych dostępna jest w zakładce Bibliografia WPN. Znaczna część prac dostępna jest w Stacji w wersji elektronicznej lub w postaci papierowych nadbitek. Zainteresowanych prosimy o kontakt z dr. Michałem Lorencem.

Zapraszamy do korzystania z naszych baz danych!