Zasoby i jakość wód podziemnych WPN

Wiosną 2020 roku Stacja Ekologiczna rozpoczęła wspólnie z Wielkopolskim Parkiem Narodowych badania wahania poziomu wód podziemnych połączone z analizą szerokiego zestawu cech fizyczno-chemicznych. Próby wody pobierane są dwukrotnie w ciągu roku z 26 piezometrów tworzących sieć punktów reprezentatywnych dla obszaru Wielkopolskiego Parku Narodowego:

W punktach pomiarowych prowadzona jest od 2015 roku automatyczna rejestracja poziomu i temperatury wody podziemnej, a w pięciu z nich ponadto przewodnictwa elektrolitycznego.

Wyniki tych badań będą porównane z danymi archiwalnymi, co pozwoli na ocenę stanu zasobów wód podziemnych WPN, ich dynamikę wieloletnią oraz tendencję zmian.