Cyfrowe dane przestrzenne w badaniach i praktyce

Potencjał informacyjny oraz aplikacyjność cyfrowych baz danych przestrzennych w badaniach środowiska przyrodniczego to jeden z kluczowych tematów realizowanych w Stacji Ekologicznej w Jeziorach. Jest to autorska koncepcja dra Lecha Kaczmarka, wpisująca się w monitoring środowiska przyrodniczego, prowadzona w Stacji i rozwijana od 2008 roku. W ramach prac badawczych realizowane są m. in. działania w zakresie:

  • procedur badania potencjału informacyjnego cyfrowych danych przestrzennych (jakość i zakres wykorzystania istniejących zasobów danych geodezyjno-kartograficznych),
  • zastosowań baz danych przestrzennych w realizacji zespołowych projektów badawczych i aplikacyjnych (np. koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań, jeziora Parków Krajobrazowych woj. wielkopolskiego),
  • prac nad wprowadzaniem zasad cyfryzacji danych przestrzennych (np. koncepcja cyfryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).

Praktycznym rezultatem prac badawczych jest Ekspercka Baza Danych – narzędzie do sieciowego udostępniania i interaktywnej pracy na cyfrowych danych przestrzennych. Zachęcamy do skorzystania z jej zasobów w szerokim zakresie udostępnionych tam użyteczności.