Hydrochemia źródeł WPN

Kierownik badań: dr Marcin Siepak, WNGiG UAM, Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód

Współpraca: mgr Agnieszka Lewandowska, doktorantka, WNGiG UAM, Zakład Biogeografii i Paleoekologii

Badania pilotażowe zmierzające do określenia zmienności wybranych cech chemicznych wody w źródłach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Badania obejmują obecnie 10 stanowisk (źródeł), a kilka kolejnych zostanie włączonych do badań po stwierdzeniu w nich odpowiednio intensywnego wypływu wody (suchy rok 2018 spowodował zmniejszenie lub nawet zanik wypływu wody w kilku źródłach). Badane źródła znajdują się zarówno w naturalnych, jak również w sztucznych stokach i podcięciach terenu (wyrobiska). Uwzględnione zostaną zarówno czynniki zewnętrzne (np. zagospodarowanie terenu, opady) jak i wewnętrzne (uwarunkowania podłoża) wpływające na zmienność badanych cech chemicznych wody.