Kontakt

 

Adres: Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach
Jeziory 8, 62-050 Mosina

telefon:  +48 602 713 998

Adres do korespondencji:
Skrytka pocztowa 40
62-050 Mosina

Adresy mailowe:

Stacja: jeziory@amu.edu.pl

Zespół Stacji:

dr Lech Kaczmarek: lesio@amu.edu.pl

dr Michał Lorenc: michall@amu.edu.pl

mgr Marta Jaśkiewicz: marjas5@amu.edu.pl

prof. dr hab. Mariusz Pełechaty: marpel@amu.edu.pl (tel. na Wydz. Biologii: +48 61 829 57 60)