Reintrodukcja popielicy w zachodniej Polsce

Kierownik badań: prof. ucz. dr hab. Mirosław Jurczyszyn, Wydział Biologii UAM, Zakład Zoologii Systematycznej

Reintrodukcja popielicy w zachodniej Polsce to temat badawczy od wielu lat realizowany na terenie Stacji Ekologicznej przez prof. ucz. dra hab. Mirosława Jurczyszyna z Zakładu Zoologii Systematycznej Wydziału Biologii UAM. Popielica wyginęła w zachodniej części kraju z powodu gospodarki leśnej, która pozbawiła ten gatunek odpowiednich do zasiedlenia lasów liściastych i mieszanych. Od kilkudziesięciu lat, jednak, sposób gospodarowania w polskich lasach zmienia się korzystnie, co stwarza możliwość powrotu tego gatunku do wielu kompleksów leśnych, w których wyginął. Z powodu znacznej fragmentacji powierzchni leśnych, powrót popielicy nie może nastąpić bez pomocy człowieka. Aktualnie przywracanie gatunku – reintrodukcja – ma miejsce w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym. W wolierach znajdujących się na terenie Stacji Ekologicznej staramy się uzyskać przychówek, który stanowi zasadniczą część grupy reintrodukowanej do Puszczy Barlinecko-Gorzowskiej, a wcześniej do lasów Sierakowskiego Parku Krajobrazowego i Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”.

Prof. Mirosław Jurczyszyn prowadzi również badania  pt. Aktywność wokalna popielicy. Popielica charakteryzuje się stosunkowo bogatym repertuarem wydawanych dźwięków. Stwierdzono, że wydaje ona siedem różnych głosów. Badania podejmują próbę określenia czy, i w jaki sposób, skład i wielkość grupy wpływają na różnorodność wokalną popielic.