17.06.2022 Studenci w Jeziorach

W zeszłym tygodniu gościliśmy międzynarodową grupę studentów studiów magisterskich „Environmenatal Protection” z Wydziału Biologii UAM, reprezentujących kraje z czterech kontynentów. W ciągu kilku dni studenci zapoznali się zarówno ze Stacją Ekologiczną UAM, jak i Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Poznali ich strukturę oraz współpracę na rzecz ochrony obszaru i poprawy jakości wód w jeziorach znajdujących się na terenie WPN. Studenci uczyli się pomiaru poziomu wód powierzchniowych i podziemnych, parametrów fizykochemicznych wody w terenie, analizy składników pokarmowych w laboratorium, metod monitoringu krótko- i długoterminowego, a także stosowania metod bioasekuracji w badaniach terenowych, tak, by badania naukowe nie przyczyniały się do rozprzestrzeniania gatunków obcych, w tym inwazyjnych.

W zeszłym tygodniu gościliśmy międzynarodową grupę studentów studiów magisterskich „Environmenatal Protection” z Wydziału Biologii UAM, reprezentujących kraje z czterech kontynentów. W ciągu kilku dni studenci zapoznali się zarówno ze Stacją Ekologiczną UAM, jak i Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Poznali ich strukturę oraz współpracę na rzecz ochrony obszaru i poprawy jakości wód w jeziorach znajdujących się na terenie WPN. Studenci uczyli się pomiaru poziomu wód powierzchniowych i podziemnych, parametrów fizykochemicznych wody w terenie, analizy składników pokarmowych w laboratorium, metod monitoringu krótko- i długoterminowego, a także stosowania metod bioasekuracji w badaniach terenowych, tak, by badania naukowe nie przyczyniały się do rozprzestrzeniania gatunków obcych, w tym inwazyjnych.