30.06.2022 Nowy projekt badawczy

Prof. dr hab. Mariusz Pełechaty oraz dr Lech Kaczmarek, pracownicy naszej Stacji są uczestnikami projektu badawczego pt: „Prognozowanie zwierciadła wód podziemnych w aspekcie utrzymania i ochrony ekosystemów zależnych od wód na obszarach chronionych, na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego„. Projekt pod kierownictwem prof. UAM dr hab. Renaty Graf z Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej UAM otrzymał finansowanie w ramach grantu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych w roku 2022. Ze strony Wielkopolskiego Parku Narodowego współwykonawcą projektu jest dr Rafał Kurczewski, Z-ca Dyrektora WPN ds. ochrony przyrody, Zespół ds. ochrony przyrody i obszarów Natura 2000