7. maja – Badania do pracy magisterskiej

Dwie studentki, w tym jedna stażystka w ramach programu Erasmus, pod opieką prof. UAM dra hab. Lechosława Kuczyńskiego, prowadzą badania do pracy magisterskiej „Sukces reprodukcyjny świstunki leśnej Phylloscopus Sibilatrix„. Badania odbywają się na terenie obwodu chronionego Górka.

źródło By Wojsyl – Praca własna, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=248259