5-7 grudnia Spotkanie ramienicowe

W dniach 5-7 grudnia odbyło się w Stacji seminarium naukowe poświęcone możliwościom trwałego wiązania dwutlenku węgla i jego depozycji w osadach dennych jezior. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – wykonawcy projektu badawczego NCN realizowanego w ramach konsorcjum naukowego, w skład którego wchodzą ww uczelnie. Celem projektu jest ilościowe określenie transferu nieorganicznego węgla rozpuszczonego w wodzie jeziornej do osadów za pośrednictwem roślinności zanurzonej i porównanie pod tym względem zbiorowisk ramienic i naczyniowych roślin zanurzonych. UAM jest liderem w projekcie, a kierownikiem – prof. Mariusz Pełechaty.