Wpływ dendroflory na poziom wód gruntowych WPN

Kierownik badań: prof. dr hab. Marek Marciniak, WNGiG UAM, Zakład Hydrometrii

Współpraca: prof. ucz. dr hab. Anna Szczucińska, WNGiG UAM, Zakład Hydrometrii

Badania pilotażowe zmierzające do określenia skali i zasięgu zmian poziomu wody gruntowej (podskórnej) w rytmie dobowym i sezonowym, w bezpośrednim otoczeniu wybranych gatunków drzew, pod wpływem ich aktywności (poboru wody przez drzewa). W tym celu na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego wybrano pięć jednogatunkowych zgrupować drzew rosnących w miejscach płytkiego zalegania zwierciadła wód gruntowych. Są to zgrupowania następujących gatunków: dąb, brzoza, wierzba, buk, świerk. W obrębie systemu korzeniowego tych drzew wykonano płytkie piezometry, w których zainstalowano automatyczne czujniki poziomu wody gruntowej (divery). Ich działanie uruchomiono w marcu 2018 roku. Uzyskane wyniki pozwolą na podjęcie decyzji dotyczącej kontynuacji badań, w tym ich zakresu (przewiduje się włączenie do badań kolejnych gatunków drzew).