6. maja- Badania zasobów martwego drewna

Kształtowanie się zasobów martwego drewna w siedliskach przyrodniczych w warunkach prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, zlecenie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

To co znajduje się w workach to fragmenty martwego drewna przywiezione z leśnictwa Ispina w celu hodowli chrząszczy saproksylobiontycznych.

Temat kończy się w 2020 roku.  Za ten fragment projektu odpowiadają: dr  Marek Przewoźny, Tomasz Grzegorczyk oraz prof.  dr hab. Edward Baraniak