Długoterminowe zmiany jeziora Lednica

Kierownik badań: prof. dr hab. Mariusz Pełechaty, Wydział Biologii UAM, Zakład Hydrobiologii i Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach

Jeden z tematów badawczych obecnie realizowanych z udziałem Stacji Ekologicznej dotyczy długoterminowych zmian flory i roślinności ramienicowej jeziora Lednica (zachodnia Polska) na tle zmian charakteru zlewni i lokalnych uwarunkowań klimatycznych. Są to badania interdyscyplinarne prowadzone w wieloosobowym zespole.            

Wyniki badań prezentowane były w czasie XXIV Zjazdu Hydrobiologów Polskich we Wrocławiu pt. „Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu” (4-7 września 2018):

http://jeziory.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/Pelechaty-et-al_Lednica.png

oraz w czasie międzynarodowej konferencji naukowej 11th Symposium for European Freshwater Sciences w Zagrzebiu (30 czerwca – 5 lipca 2019): https://www.researchgate.net/publication/334362863_The_charophyte_decline_and_recovery_in_Lake_Lednica_in_response_to_four_decades_of_changes_in_water_fertility_and_hydrometeorological_conditions