EDUKACJA ZDALNA

Początki edukacji zdalnej w Stacji Ekologicznej sięgają lat 2011-12, kiedy to przystąpiliśmy do realizacji siedmiu kursów e-learningowych na platformie MOODLE w ramach projektu UNIKATowy Absolwent=Możliwości. Kursy dostępne są na platformie https://www.elearning.amu.edu.pl/jeziory/, a ich tematyka dotyczy wykorzystania cyfrowych danych przestrzennych w różnych dziedzinach. Na tej samej platformie realizowane są obecnie zajęcia dydaktyczne ze studentami UAM.

Druga platforma MOODLE, która powstała również w tym okresie i jest dostępna dla szerokiego grona odbiorców, to Forum twórców i użytkowników danych przestrzennych GIS-JEZIORY UAM (https://www.elearning.amu.edu.pl/gis-jeziory/). Na kursach tej platformy spotykają się planiści, urzędnicy samorządowi, nauczyciele, studenci aby rozwijać swoje umiejętności i wymieniać się doświadczeniami. Ponadto platforma ta służyła w latach 2013-16 koordynacji projektów naukowo-utylitarnych w zakresie uwarunkowań i kierunków rozwoju Metropolii Poznań (zobacz publikacje). Wyniki tych prac w postaci map i cyfrowych danych przestrzennych dostępne są na platformie.

Od roku 2020 Stacja Ekologiczna poszerza swoją ofertę edukacji zdalnej na nowej platformie MOOC (Massive Open Online Courses, https://navoica.pl/) w ramach projektu Zmienność środowiska przyrodniczego na mapach cyfrowych i w danych terenowych – MOOCne kursy e-learningowe Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach. W ramach oferty powszechnie dostępnych nieodpłatnych kursów przygotowujemy sześć kursów o tematyce przyrodniczej. Więcej informacji: https://jeziory-mooc.home.amu.edu.pl/.