2.07.2022 Pożegnanie Stacji przez geografów

W sobotę, 2 lipca 2022 r. w naszej Stacji gościli geografowie, absolwenci studiów na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych z lat odległych. Celem spotkania było pożegnanie ze Stacją Ekologiczną w Jeziorach, które zostanie zamknięta z dniem 31.12.2022r. Uczestnicy spotkania (około 60 osób) wspominali swój udział w życiu Stacji oraz okres swojego działania w ramach Studenckiego Koła Naukowego Geografów. Wielu z nich związanych było z działalnością Stacji jako pracownicy naukowi, nauczyciele czy też urzędnicy. Będzie nam wszystkim brakowało tego miejsca!

Na zakończenie spotkania, 3.07 część uczestników – jak przystało na geografów – wybrała się na 12-kilometrową trasę pieszą po Wielkopolskim Parku Narodowym w poszukiwaniu śladów lądolodu plejstoceńskiego.