STACJA

Stacja Ekologiczna w Jeziorach jest zamiejscową jednostką organizacyjną – stacją naukową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stacja wchodzi w skład struktury Wydziału Biologii UAM, służąc całej społeczności uniwersyteckiej.

Stacja Ekologiczna funkcjonuje od 1989 roku jako terenowa placówka badawczo-monitoringowa, dydaktyczna i edukacyjna Uniwersytetu. Współpracując z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, jednostkami samorządu terytorialnego oraz licznymi szkołami na rzecz diagnozy zmian czasowych i przestrzennych oraz ochrony przyrody, a także edukacji przyrodniczej, Stacja Ekologiczna w Jeziorach włącza się w szeroki zakres działań UAM w ramach trzeciej misji uczelni – współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Stacja położona jest malowniczo nad Jeziorem Góreckim w Wielkopolskim Parku Narodowym, w pobliżu najcenniejszych przyrodniczo obszarów Parku. Stanowi więc znakomitą bazę do prowadzenia badań naukowych i działalności edukacyjnej nie tylko dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu. Stacja przyjmuje także gości spoza UAM.

Niezaprzeczalnym atutem Stacji jest multimedialna sala konferencyjna i laboratorium oraz baza noclegowa.

Podstawowymi funkcjami Stacji są:

· integracja naukowców badających przyrodę Wielkopolskiego Parku Narodowego,

· stwarzanie technicznych udogodnień w realizacji badań terenowych

· wspieranie badań magistrantów i doktorantów

· obsługa studenckich grup ćwiczeniowych

· prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami i młodzieżą szkolną

· realizacja własnych badań i obserwacji monitoringowych.