STACJA

Stacja Ekologiczna w Jeziorach do 2022 roku była zamiejscową jednostką organizacyjną – stacją naukową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i wchodziła w skład struktury Wydziału Biologii UAM, służąc całej społeczności uniwersyteckiej.

Stacja Ekologiczna funkcjonowała od 1989 do 2022 roku jako terenowa placówka badawczo-monitoringowa, dydaktyczna i edukacyjna Uniwersytetu. Współpracując z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, jednostkami samorządu terytorialnego oraz licznymi szkołami na rzecz diagnozy zmian czasowych i przestrzennych oraz ochrony przyrody, a także edukacji przyrodniczej, Stacja Ekologiczna w Jeziorach włączała się w szeroki zakres działań UAM w ramach trzeciej misji uczelni – współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Stacja była zlokalizowana malowniczo nad Jeziorem Góreckim w Wielkopolskim Parku Narodowym, w pobliżu najcenniejszych przyrodniczo obszarów Parku. Stanowiła więc znakomitą bazę do prowadzenia badań naukowych i działalności edukacyjnej nie tylko dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu. 

Niezaprzeczalnym atutem Stacji była multimedialna sala konferencyjna i laboratorium oraz baza noclegowa.

Podstawowymi funkcjami Stacji były:

· integracja naukowców badających przyrodę Wielkopolskiego Parku Narodowego,

· stwarzanie technicznych udogodnień w realizacji badań terenowych

· wspieranie badań magistrantów i doktorantów

· obsługa studenckich grup ćwiczeniowych

· prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami i młodzieżą szkolną

· realizacja własnych badań i obserwacji monitoringowych.