Wieloletnie zmiany warunków pogodowych na obszarze WPN

Jednym z kluczowych aspektów monitoringu środowiska przyrodniczego WPN prowadzonego w Stacji Ekologicznej w Jeziorach jest monitoring meteorologiczny. Regularne pomiary wysokości opadów atmosferycznych rozpoczęto w roku 1991. Od tego czasu systematycznie zwiększa się zakres obserwacji i pomiarów meteorologicznych. Od roku 2000 pomiary prowadzone są w sposób automatyczny.
Przyrządy pomiarowe zostały zlokalizowane na śródleśnej polanie, na terenie ogrodzonym Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach z wyjątkiem wiatromierza, który umieszczono na dziesięciometrowym maszcie w terenie otwartym, 500 m od budynków Stacji.

Ogródek meteorologiczny na terenie
Stacji Ekologicznej w Jeziorach (fot. M. Lorenc)

Pomiary stałe obejmują: wielkość opadu atmosferycznego, temperaturę i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz kierunek i prędkość wiatru. Wyniki są opracowywane w standaryzowany sposób, w zestawieniach miesięcznych.

Aktualne pomiary dostępne są w zakładce zasoby informacyjne oraz tutaj.