12.08.2021 nowe publikacje pracowników Stacji

w ostatnim czasie pojawiły się dwie nowe publikacje z udziałem pracowników Stacji Ekologicznej w Jeziorach:

Brzozowski M., Kowalewski G., Szczuciński W., Kaczmarek, L., Pełechaty, M. J. 2021: Preliminary evidence of an endangered species benefiting from moderate climate warming: A palaeolimnological study of the charophyte Lychnothamnus barbatus. Aquatic Conserv: Mar Freshw Ecosyst. 2021;1–17.
https://doi.org/10.1002/aqc.3672

Brzozowski, M., Pełechata, A. A., Kaczmarek, L., Pełechaty, M. J. 2021: Transformation and Simplification of Aquatic Vegetation Structure and Reoligotrophication of a Lake During the Last 40 Years. Acta Societatis Botanicorum Poloniae90, 1–16.
http://doi.org/10.5586/asbp.905