3.11.2020 – nowa monografia z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich”

Właśnie ukazała się praca zbiorowa pod redakcją Anny Kołodziejczak i Lecha Kaczmarka pt. Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich. Publikacja jest pokłosiem rokrocznie organizowanych seminariów naukowych z cyklu Rozwój obszarów wiejskich, których współorganizatorem jest Stacja. Publikacja jest dostępna również w formie elektronicznej. Więcej informacji w dziale Badania i monitoring.