Edukacja terenowa

Pracownicy Stacji realizowali zajęcia edukacyjne, głównie dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Treści zajęć nawiązywały do podstawy programowej z zakresu nauk przyrodniczych. Zajęcia odbywały się w ramach kilkunastu bloków tematycznych, które łączą elementy wiedzy szkolnej z praktyką terenową. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dwudniowe z noclegiem w Stacji.
Smart Way Of Getting Essay On Service To Humanity Is The Worship Of God find out here now Great Method Of Getting Buy Custom Essay Find Out He