Edukacja terenowa

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i wynikającymi z niej ograniczeniami Stacja Ekologiczna nie realizuje obecnie zajęć dla grup edukacyjnych w Stacji i WPN. Mamy jednak nadzieję, iż poniższe informacje o naszej ofercie edukacyjnej niedługo staną się ponownie aktualne! W międzyczasie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty zajęć zdalnych, zwłaszcza kursów przygotowanych przez nas w ramach obecnie realizowanego projektu. Zapisy wciąż trwają, a pierwsza tura tych zajęć rusza już 3 listopada br. 
 
Pracownicy Stacji realizują zajęcia edukacyjne, głównie dla uczniów szkół
ponadpodstawowych. Treści zajęć nawiązują do podstawy programowej z zakresu nauk przyrodniczych. Zajęcia odbywają się w ramach kilkunastu bloków tematycznych, które łączą elementy wiedzy szkolnej z praktyką terenową. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia dwudniowe z noclegiem w Stacji.

Celem zapoznania się z naszą oferta edukacyjną proszę pobrać nasz informator:

Informator_2019

Zajęcia w Stacji znakomicie uzupełniają autorskie materiały edukacyjne (do pobrania):


Michał Lorenc: Przewodnik geomorfologiczny  po WPN 


Michał Lorenc: Przewodnik po ścieżce dydaktycznej „Na tropach lądolodu”

Obecnie w ramach programu POWR realizowany jest w Stacji projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Unii Europejskiej:
 
 
 
 
Kursy opracowane na potrzeby realizacji tego projektu wchodzą w skład oferty edukacyjnej Stacji. Udostępniamy, ponadto, na niekomercyjne cele edukacyjne materiały opracowane w trakcie realizacji projektu: program i pomoce edukacyjne w postaci kart pracy, które dostępne są tutaj
 
Realizacja zajęć na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego nadaje im szczególną wartość. W działaniach edukacyjnych Stację wspiera Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego, która m.in. udostępnia Muzeum Przyrodnicze oraz zezwala na wejście grup w niedostępne zakątki
Parku. 

Zapraszamy do Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach i Wielkopolskiego Parku Narodowego!

Smart Way Of Getting Essay On Service To Humanity Is The Worship Of God find out here now Great Method Of Getting Buy Custom Essay Find Out He