Strona główna

Stacja Ekologiczna w Jeziorach jest częścią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Położona nad Jeziorem Góreckim w Wielkopolskim Parku Narodowym stanowi znakomitą bazę do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki przyrodniczej.

Stacja funkcjonuje od 1989 roku jako terenowa placówka badawcza i dydaktyczna Uniwersytetu. Stacja jest afiliowana przy Wydziale Biologii UAM, jednak służy całej społeczności uniwersyteckiej.
Działalność Stacji podlega wsparciu i nadzorowi Rady Programowej powoływanej przez JM Rektora UAM.