30.10.2020 – przewodnik po ścieżce dydaktycznej „Na tropach lądolodu” już dostępny!

Z radością informujemy, że przewodnik po ścieżce dydaktycznej Na tropach lądolodu autorstwa dr. Michała Lorenca jest już dostępny. Ścieżka, staraniem Dyrekcji WPN została poprowadzona przez najciekawsze zakątki Wielkopolskiego Parku Narodowego i oznaczona tablicami edukacyjnymi. Elektroniczna wersja przewodnika jest dostępna u nas. W najbliższym czasie dostępna będzie wersja drukowana przewodnika oraz specjalna propozycja wirtualnego spaceru po ścieżce. Zapraszamy

15.10.2020 Kiedy, jeśli nie teraz?! Zapraszamy do udziału w zdalnych kursach edukacyjnych Stacji! Trwają zapisy!

Z powodu pandemii nie możemy obecnie przyjmować grup na zajęcia w Stacji i na terenie WPN… Nie zawiesiliśmy jednak działalności edukacyjnej!

Stacja Ekologiczna realizuje projekt NCBR „Zmienność środowiska przyrodniczego na mapach cyfrowych i w danych terenowych – MOOCne kursy e-learningowe Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach” i przygotowała sześć kursów edukacyjnych w formie e-learningu typu MOOC (Massive Open Online Courses). Kursy otwarte są dla wszystkich zainteresowanych zmiennością, zagrożeniami i ochroną środowiska lądowego i wodnego, a także praktycznym wykorzystaniem narzędzi GIS. Kursy będą realizowane od 3 listopada 2020 przez 5 tygodni.

OBECNIE TRWAJĄ ZAPISY! Szczegóły na naszej stronie poświęconej projektowi: https://jeziory-mooc.home.amu.edu.pl/

a syntetycznie tutaj: https://amu.edu.pl/uczelnia-badawcza/popularyzacja-nauki/artykuly-popularyzacja-nauki/ekologiczne-kursy-dla-wszystkich-od-uam

15.10.2020 Konferencja z okazji jubileuszu 30-lecia Stacji nie odbędzie się

Z przykrością informujemy, iż w związku z utrzymującym się stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i wynikającymi stąd obostrzeniami podjęliśmy decyzję o odwołaniu konferencji z okazji jubileuszu 30-lecia Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w jej organizację.

Patrząc z optymizmem w przyszłość mamy nadzieję na spotkanie w licznym gronie badaczy WPN i sympatyków Stacji z okazji 35-lecia jej istnienia.

22. kwietnia 2020 r.

w związku z zaistniałą sytuacją pandemii koronawirusa konferencja jubileuszowa planowana na 28-29 maja br. zostaje przełożona na inny termin, o którym poinformujemy, gdy tylko będzie to możliwe

Życzymy Wszystkim zdrowia

5-7 grudnia Spotkanie ramienicowe

W dniach 5-7 grudnia odbyło się w Stacji seminarium naukowe poświęcone możliwościom trwałego wiązania dwutlenku węgla i jego depozycji w osadach dennych jezior. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – wykonawcy projektu badawczego NCN realizowanego w ramach konsorcjum naukowego, w skład którego wchodzą ww uczelnie. Celem projektu jest ilościowe określenie transferu nieorganicznego węgla rozpuszczonego w wodzie jeziornej do osadów za pośrednictwem roślinności zanurzonej i porównanie pod tym względem zbiorowisk ramienic i naczyniowych roślin zanurzonych. UAM jest liderem w projekcie, a kierownikiem – prof. Mariusz Pełechaty.