31. lipca – umowa MOOC podpisana

Z dużą przyjemnością i dumą informujemy, iż projekt złożony przez pracowników Stacji Ekologicznej w Jeziorach  w konkursie NCBiR pt. „Kurs na MOOC” pomyślnie przeszedł ocenę merytoryczną  i uplasował się na 14. miejscu konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 (patrz: lista rankingowa).

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 31.07.2019 roku.

Szczegóły na stronie projektu

Mamy tę MOOC! Na nasze kursy e-learningowe zapraszamy już wkrótce

7. maja – Badania do pracy magisterskiej

Dwie studentki, w tym jedna stażystka w ramach programu Erasmus, pod opieką prof. UAM dra hab. Lechosława Kuczyńskiego, prowadzą badania do pracy magisterskiej „Sukces reprodukcyjny świstunki leśnej Phylloscopus Sibilatrix„. Badania odbywają się na terenie obwodu chronionego Górka.

źródło By Wojsyl – Praca własna, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=248259

6. maja- Badania zasobów martwego drewna

Kształtowanie się zasobów martwego drewna w siedliskach przyrodniczych w warunkach prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, zlecenie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

To co znajduje się w workach to fragmenty martwego drewna przywiezione z leśnictwa Ispina w celu hodowli chrząszczy saproksylobiontycznych.

Temat kończy się w 2020 roku.  Za ten fragment projektu odpowiadają: dr  Marek Przewoźny, Tomasz Grzegorczyk oraz prof.  dr hab. Edward Baraniak

29. marca – Forum Nasz Wspólny Uniwersytet

W ramach obchodów 100. lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w piątek, 29 kwietnia b.r. odbyło się Forum Nasz Wspólny Uniwersytet. Podczas uroczystości uhonorowany został Wielkopolski Park Narodowy za wieloletnią współpracę z UAM, a w szczególności ze Stacją Ekologiczną w Jeziorach