03.05.2023 Stacja doczekała się kontynuacji

miło nam poinformować, że nasza Stacja doczekała się kontynuacji. Po przejęciu obiektów przez Dyrekcję Wielkopolskiego Parku Narodowego uruchomiono bazę noclegową (na bazie wyposażenia przekazanego przez UAM za symboliczną opłatą) oraz umożliwiono korzystanie z sali konferencyjnej. Więcej informacji na stronie: www.jeziory.com.pl

04.10.2022 zaproszenie na konferencję w Szreniawie

Stacja Ekologiczna jako współorganizator zaprasza na XVI Konferencję z cyklu Rozwój Obszarów Wiejskich. Konferencja pod hasłem WSPÓŁCZESNE GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIĄ NA OBSZARACH WIEJSKICH odbędzie się w środę, 19 października w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie. Możliwy jest udział zdalny w konferencji. Więcej informacji na stronie: https://poznan.sgp.geodezja.org.pl/szkolenia-i-konferencje/konferencja-w-szreniawie/ . Zapraszamy

2.07.2022 Pożegnanie Stacji przez geografów

W sobotę, 2 lipca 2022 r. w naszej Stacji gościli geografowie, absolwenci studiów na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych z lat odległych. Celem spotkania było pożegnanie ze Stacją Ekologiczną w Jeziorach, które zostanie zamknięta z dniem 31.12.2022r. Uczestnicy spotkania (około 60 osób) wspominali swój udział w życiu Stacji oraz okres swojego działania w ramach Studenckiego Koła Naukowego Geografów. Wielu z nich związanych było z działalnością Stacji jako pracownicy naukowi, nauczyciele czy też urzędnicy. Będzie nam wszystkim brakowało tego miejsca!

Na zakończenie spotkania, 3.07 część uczestników – jak przystało na geografów – wybrała się na 12-kilometrową trasę pieszą po Wielkopolskim Parku Narodowym w poszukiwaniu śladów lądolodu plejstoceńskiego.

30.06.2022 Nowy projekt badawczy

Prof. dr hab. Mariusz Pełechaty oraz dr Lech Kaczmarek, pracownicy naszej Stacji są uczestnikami projektu badawczego pt: „Prognozowanie zwierciadła wód podziemnych w aspekcie utrzymania i ochrony ekosystemów zależnych od wód na obszarach chronionych, na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego„. Projekt pod kierownictwem prof. UAM dr hab. Renaty Graf z Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej UAM otrzymał finansowanie w ramach grantu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych w roku 2022. Ze strony Wielkopolskiego Parku Narodowego współwykonawcą projektu jest dr Rafał Kurczewski, Z-ca Dyrektora WPN ds. ochrony przyrody, Zespół ds. ochrony przyrody i obszarów Natura 2000

17.06.2022 Studenci w Jeziorach

W zeszłym tygodniu gościliśmy międzynarodową grupę studentów studiów magisterskich „Environmenatal Protection” z Wydziału Biologii UAM, reprezentujących kraje z czterech kontynentów. W ciągu kilku dni studenci zapoznali się zarówno ze Stacją Ekologiczną UAM, jak i Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Poznali ich strukturę oraz współpracę na rzecz ochrony obszaru i poprawy jakości wód w jeziorach znajdujących się na terenie WPN. Studenci uczyli się pomiaru poziomu wód powierzchniowych i podziemnych, parametrów fizykochemicznych wody w terenie, analizy składników pokarmowych w laboratorium, metod monitoringu krótko- i długoterminowego, a także stosowania metod bioasekuracji w badaniach terenowych, tak, by badania naukowe nie przyczyniały się do rozprzestrzeniania gatunków obcych, w tym inwazyjnych.

W zeszłym tygodniu gościliśmy międzynarodową grupę studentów studiów magisterskich „Environmenatal Protection” z Wydziału Biologii UAM, reprezentujących kraje z czterech kontynentów. W ciągu kilku dni studenci zapoznali się zarówno ze Stacją Ekologiczną UAM, jak i Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Poznali ich strukturę oraz współpracę na rzecz ochrony obszaru i poprawy jakości wód w jeziorach znajdujących się na terenie WPN. Studenci uczyli się pomiaru poziomu wód powierzchniowych i podziemnych, parametrów fizykochemicznych wody w terenie, analizy składników pokarmowych w laboratorium, metod monitoringu krótko- i długoterminowego, a także stosowania metod bioasekuracji w badaniach terenowych, tak, by badania naukowe nie przyczyniały się do rozprzestrzeniania gatunków obcych, w tym inwazyjnych.

12.08.2021 nowe publikacje pracowników Stacji

w ostatnim czasie pojawiły się dwie nowe publikacje z udziałem pracowników Stacji Ekologicznej w Jeziorach:

Brzozowski M., Kowalewski G., Szczuciński W., Kaczmarek, L., Pełechaty, M. J. 2021: Preliminary evidence of an endangered species benefiting from moderate climate warming: A palaeolimnological study of the charophyte Lychnothamnus barbatus. Aquatic Conserv: Mar Freshw Ecosyst. 2021;1–17.
https://doi.org/10.1002/aqc.3672

Brzozowski, M., Pełechata, A. A., Kaczmarek, L., Pełechaty, M. J. 2021: Transformation and Simplification of Aquatic Vegetation Structure and Reoligotrophication of a Lake During the Last 40 Years. Acta Societatis Botanicorum Poloniae90, 1–16.
http://doi.org/10.5586/asbp.905

3.11.2020 – nowa monografia z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich”

Właśnie ukazała się praca zbiorowa pod redakcją Anny Kołodziejczak i Lecha Kaczmarka pt. Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich. Publikacja jest pokłosiem rokrocznie organizowanych seminariów naukowych z cyklu Rozwój obszarów wiejskich, których współorganizatorem jest Stacja. Publikacja jest dostępna również w formie elektronicznej. Więcej informacji w dziale Badania i monitoring.