04.10.2022 zaproszenie na konferencję w Szreniawie

Stacja Ekologiczna jako współorganizator zaprasza na XVI Konferencję z cyklu Rozwój Obszarów Wiejskich. Konferencja pod hasłem WSPÓŁCZESNE GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIĄ NA OBSZARACH WIEJSKICH odbędzie się w środę, 19 października w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie. Możliwy jest udział zdalny w konferencji. Więcej informacji na stronie: https://poznan.sgp.geodezja.org.pl/szkolenia-i-konferencje/konferencja-w-szreniawie/ . Zapraszamy

2.07.2022 Pożegnanie Stacji przez geografów

W sobotę, 2 lipca 2022 r. w naszej Stacji gościli geografowie, absolwenci studiów na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych z lat odległych. Celem spotkania było pożegnanie ze Stacją Ekologiczną w Jeziorach, które zostanie zamknięta z dniem 31.12.2022r. Uczestnicy spotkania (około 60 osób) wspominali swój udział w życiu Stacji oraz okres swojego działania w ramach Studenckiego Koła Naukowego Geografów. Wielu z nich związanych było z działalnością Stacji jako pracownicy naukowi, nauczyciele czy też urzędnicy. Będzie nam wszystkim brakowało tego miejsca!

Na zakończenie spotkania, 3.07 część uczestników – jak przystało na geografów – wybrała się na 12-kilometrową trasę pieszą po Wielkopolskim Parku Narodowym w poszukiwaniu śladów lądolodu plejstoceńskiego.

30.06.2022 Nowy projekt badawczy

Prof. dr hab. Mariusz Pełechaty oraz dr Lech Kaczmarek, pracownicy naszej Stacji są uczestnikami projektu badawczego pt: „Prognozowanie zwierciadła wód podziemnych w aspekcie utrzymania i ochrony ekosystemów zależnych od wód na obszarach chronionych, na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego„. Projekt pod kierownictwem prof. UAM dr hab. Renaty Graf z Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej UAM otrzymał finansowanie w ramach grantu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych w roku 2022. Ze strony Wielkopolskiego Parku Narodowego współwykonawcą projektu jest dr Rafał Kurczewski, Z-ca Dyrektora WPN ds. ochrony przyrody, Zespół ds. ochrony przyrody i obszarów Natura 2000

17.06.2022 Studenci w Jeziorach

W zeszłym tygodniu gościliśmy międzynarodową grupę studentów studiów magisterskich „Environmenatal Protection” z Wydziału Biologii UAM, reprezentujących kraje z czterech kontynentów. W ciągu kilku dni studenci zapoznali się zarówno ze Stacją Ekologiczną UAM, jak i Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Poznali ich strukturę oraz współpracę na rzecz ochrony obszaru i poprawy jakości wód w jeziorach znajdujących się na terenie WPN. Studenci uczyli się pomiaru poziomu wód powierzchniowych i podziemnych, parametrów fizykochemicznych wody w terenie, analizy składników pokarmowych w laboratorium, metod monitoringu krótko- i długoterminowego, a także stosowania metod bioasekuracji w badaniach terenowych, tak, by badania naukowe nie przyczyniały się do rozprzestrzeniania gatunków obcych, w tym inwazyjnych.

W zeszłym tygodniu gościliśmy międzynarodową grupę studentów studiów magisterskich „Environmenatal Protection” z Wydziału Biologii UAM, reprezentujących kraje z czterech kontynentów. W ciągu kilku dni studenci zapoznali się zarówno ze Stacją Ekologiczną UAM, jak i Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Poznali ich strukturę oraz współpracę na rzecz ochrony obszaru i poprawy jakości wód w jeziorach znajdujących się na terenie WPN. Studenci uczyli się pomiaru poziomu wód powierzchniowych i podziemnych, parametrów fizykochemicznych wody w terenie, analizy składników pokarmowych w laboratorium, metod monitoringu krótko- i długoterminowego, a także stosowania metod bioasekuracji w badaniach terenowych, tak, by badania naukowe nie przyczyniały się do rozprzestrzeniania gatunków obcych, w tym inwazyjnych.

12.08.2021 nowe publikacje pracowników Stacji

w ostatnim czasie pojawiły się dwie nowe publikacje z udziałem pracowników Stacji Ekologicznej w Jeziorach:

Brzozowski M., Kowalewski G., Szczuciński W., Kaczmarek, L., Pełechaty, M. J. 2021: Preliminary evidence of an endangered species benefiting from moderate climate warming: A palaeolimnological study of the charophyte Lychnothamnus barbatus. Aquatic Conserv: Mar Freshw Ecosyst. 2021;1–17.
https://doi.org/10.1002/aqc.3672

Brzozowski, M., Pełechata, A. A., Kaczmarek, L., Pełechaty, M. J. 2021: Transformation and Simplification of Aquatic Vegetation Structure and Reoligotrophication of a Lake During the Last 40 Years. Acta Societatis Botanicorum Poloniae90, 1–16.
http://doi.org/10.5586/asbp.905

3.11.2020 – nowa monografia z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich”

Właśnie ukazała się praca zbiorowa pod redakcją Anny Kołodziejczak i Lecha Kaczmarka pt. Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich. Publikacja jest pokłosiem rokrocznie organizowanych seminariów naukowych z cyklu Rozwój obszarów wiejskich, których współorganizatorem jest Stacja. Publikacja jest dostępna również w formie elektronicznej. Więcej informacji w dziale Badania i monitoring.

30.10.2020 – przewodnik po ścieżce dydaktycznej „Na tropach lądolodu” już dostępny!

Z radością informujemy, że przewodnik po ścieżce dydaktycznej Na tropach lądolodu autorstwa dr. Michała Lorenca jest już dostępny. Ścieżka, staraniem Dyrekcji WPN została poprowadzona przez najciekawsze zakątki Wielkopolskiego Parku Narodowego i oznaczona tablicami edukacyjnymi. Elektroniczna wersja przewodnika jest dostępna u nas. W najbliższym czasie dostępna będzie wersja drukowana przewodnika oraz specjalna propozycja wirtualnego spaceru po ścieżce. Zapraszamy