szreniawa2019

Zobacz galerię    Wyświetl wytyczne do przyg. artykułu

Prezentacje z wystąpień w wygłoszonych trakcie:

XIV Seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich”
 GOSPODAROWANIE GRUNTAMI NA OBSZARACH WIEJSKICH

  23 października 2019
 
sala wykładowa w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ul. Dworcowa 5, 62-053 Komorniki

aby pobrać prezentację należy kliknąć na nazwisko autora

pierwsza sesja referatowa

dr inż. Maria Jankowska
Jubileusz 90. lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Janusza Gołaskiego, inicjatora organizacji seminariów w Szreniawie

mgr inż. Piotr Kozłowski, mgr inż. Krzysztof Nowacki (WPN):
Presja inwestycyjna na obszarach graniczących z Wielkopolskim Parkiem Narodowym

dr inż. Tadeusz Kośka (SGP):
Wykorzystanie materiałów archiwalnych w planowaniu  przestrzennym

 

druga sesja referatowa

dr Gabriela Czapiewska (Akademia Pomorska w Słupsku):
Scalanie i wymiana gruntów w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich – procedury formalnoprawne

mgr inż. Jerzy Kozłowski (b. Naczelnik w Departamencie Gospodarki Ziemią w MRiRW):
Aktualne zagadnienia związane z gospodarką ziemią i przekształceniami struktury agrarnej nieruchomości rolnych realizowane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dr inż. Bartosz Wojtyra (UAM):
Potrzeby i możliwości rozwoju obszarów wiejskich w analizach i bilansach sporządzanych na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

prof. ucz. dr hab. Anna Kołodziejczak, dr Lech Kaczmarek (UAM):
Przestrzenny wymiar procesów dezagraryzacji w województwie wielkopolskim

dr inż. Teresa Dzikowska (UP we Wrocławiu), mgr inż. Marek Bittner (Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu):
Teoretyczne i praktyczne założenia planowania urządzeniowo-rolnego w aspekcie przygotowania obiektu do scalenia gruntów na przykładzie doświadczeń dolnośląskich
część 1 prezentacji                           część 2 prezentacji

 

trzecia sesja referatowa

dr Barbara Maćkiewicz, mgr Kamila Rabińska, dr inż. Magdalena Szczepańska, dr Ewa Kacprzak (UAM):
Zagospodarowanie nieruchomości zabytkowych znajdujących się w posiadaniu KOWR w województwie wielkopolskim

mgr Karol Piątkowski (student UAM):
Procesy suburbanizacji a zmiany struktury użytkowania ziemi w gminach powiatu toruńskiego

dr Sławomir Królewicz, dr Barbara Maćkiewicz, dr Paweł Motek (UAM), dr Juan Jose Ruiz Lendinez (Uniw. w Jaén, Hiszpania):
Ile wsi pozostało  w Poznaniu?