22. kwietnia 2020 r.

w związku z zaistniałą sytuacją pandemii koronawirusa konferencja jubileuszowa planowana na 28-29 maja br. zostaje przełożona na inny termin, o którym poinformujemy, gdy tylko będzie to możliwe

Życzymy Wszystkim zdrowia

5-7 grudnia Spotkanie ramienicowe

W dniach 5-7 grudnia odbyło się w Stacji seminarium naukowe poświęcone możliwościom trwałego wiązania dwutlenku węgla i jego depozycji w osadach dennych jezior. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – wykonawcy projektu badawczego NCN realizowanego w ramach konsorcjum naukowego, w skład którego wchodzą ww uczelnie. Celem projektu jest ilościowe określenie transferu nieorganicznego węgla rozpuszczonego w wodzie jeziornej do osadów za pośrednictwem roślinności zanurzonej i porównanie pod tym względem zbiorowisk ramienic i naczyniowych roślin zanurzonych. UAM jest liderem w projekcie, a kierownikiem – prof. Mariusz Pełechaty.

31. lipca – umowa MOOC podpisana

Z dużą przyjemnością i dumą informujemy, iż projekt złożony przez pracowników Stacji Ekologicznej w Jeziorach  w konkursie NCBiR pt. „Kurs na MOOC” pomyślnie przeszedł ocenę merytoryczną  i uplasował się na 14. miejscu konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 (patrz: lista rankingowa).

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 31.07.2019 roku.

Szczegóły na stronie projektu

Mamy tę MOOC! Na nasze kursy e-learningowe zapraszamy już wkrótce