XV Seminarium Szreniawa 2021

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Oddział Wielkopolski w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi       
Zakład Geografii Kompleksowej
Wydział Biologii, Stacja Ekologiczna w Jeziorach  
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

zapraszają na XV Seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich” pt.

ZIELONA I NIEBIESKA INFRASTRUKTURA NA OBSZARACH WIEJSKICH

20 października 2021

POBIERZ PROGRAM SEMINARIUM                   ZGŁOŚ UCZESTNICTWO W SEMINARIUM

            Seminarium jest kontynuacją spotkań geodetów, geografów, planistów, przedstawicieli administracji publicznej, a także innych osób zainteresowanych tematyką obszarów wiejskich. Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie rzeczywistych problemów związanych z administracją i gospodarką gruntami, rozwojem obszarów wiejskich, użytkowaniem gruntów, geodezją i kartografią. Tegoroczne spotkanie obejmuje następującą tematykę:

  • retencja wody na obszarach wiejskich,
  • plany urządzeniowo rolne,
  • wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
  • problematyka ochrony krajobrazu rolniczego,
  • ochrona terenów rolnych w różnych formach ochrony przyrody,
  • finansowanie rolnictwa zrównoważonego- funkcje przeciwpowodziowe terenów rolniczych,
  • nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania terenów wiejskich.

Zgłoszenie uczestnictwa w Seminarium należy dokonać za pośrednictwem formularza elektronicznego: https://forms.office.com/r/4t2TWeUREc. Udział w Seminarium jest bezpłatny. Termin zgłaszania: do 15 października 2021 roku.

do pobrania —> PROGRAM SEMINARIUM

Komitet organizacyjny

mgr inż. Waldemar Sztukiewicz, OW SGP w Poznaniu
prof. UAM dr hab. Anna Kołodziejczak, WGSEiGP UAM
prof. UAM dr hab. Damian Łowicki, WGSEiGP UAM
dr Lech Kaczmarek, Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach
dr Wojciech Mielewczyk, Muzeum w Szreniawie
mgr inż. Krystian Koliński, WGSEiGP UAM

Dodatkowych informacji dotyczących Seminarium udzielają:
mgr inż. Waldemar Sztukiewicz, OW SGP w Poznaniu tel. 501 315 615, e-mail: w.sztukiewicz@onet.eu
dr Lech Kaczmarek, Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach tel. 602 713 998, e-mail: lesio@amu.edu.pl
mgr inż. Krystian Koliński, WGSEIGP UAM – sekretarz tel. 781111431, e-mail: kolin@amu.edu.pl