Projekty

Obecnie Stacja Ekologiczna w Jeziorach realizuje dwa projekty edukacyjne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz prowadzi i rozbudowuje Ekspercką Bazę Danych.

Program operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój – UMO   – Projekt Przygoda z przyrodą- Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy (POWR.03.01.00-00-U069/17)

Program operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój – MOOC   – Projekt Zmienność środowiska przyrodniczego na mapach cyfrowych i w danych terenowych – MOOCne kursy e-learningowe Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach (POWR.03.01.00-00-W017/18)

Ekspercka Baza Danych – EBD – projekt obecnie realizowany jako zadanie własne Stacji Ekologicznej w Jeziorach