Lech Kaczmarek

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (od roku 2011), pracownik badawczo–techniczny w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach (od roku 1990). W Stacji realizuje zadania adminstracyjne, porządkowe (nadzór i udostępnianie obiektów), techniczne, edukacyjne oraz badawcze.

Zakres prac badawczych obejmuje: geomorfologię glacjalną (praca magisterska), metodykę wykorzystania cyfrowych baz danych przestrzennych w badaniach środowiska przyrodniczego (rozprawa doktorska), analizy przemian środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych, metodykę i praktyczne aspekty udostępniania i współdzielenia danych przestrzennych w badaniach naukowych, edukacji i zastosowaniach utylitarnych. Wieloletnie doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych metodą e-learningu.

Adres e-mail: lesio@amu.edu.pl

Link do listy publikacji