Mariusz Pełechaty

Profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, absolwent i pracownik Wydziału Biologii UAM, badania naukowe z obszaru ekologii wód, hydrobiologii i hydrobotaniki, ze szczególnym uwzględnieniem zależności funkcjonalnych w jeziorach i roli w nich roślinności wodnej, oraz bioindykacji jakości wody.

Adres e-mail: marpel@amu.edu.pl

Projekty i publikacje:

http://hydro.home.amu.edu.pl/pl/pracownicy/pracownicy-naukowi/dr-hab-prof-uam-mariusz-pelechaty/

https://www.researchgate.net/profile/Mariusz_Pelechaty