Konferencja Jubileuszowa Stacji

Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach z okazji 30-lecia działalności
zaprasza na konferencję naukową

 „Badania naukowe i edukacja w służbie ochrony zasobów przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego”

w siedzibie Stacji w Jeziorach, w dniach 28-29 maja 2020 r.

Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego wymagają interdyscyplinarności badań naukowych i szerokiej edukacji. Jest to szczególnie ważne na obszarach chronionych, takich jak Wielkopolski Park Narodowy.

Celem konferencji jest:

  • przedstawienie badań naukowych prowadzonych na terenie WPN i w jego otoczeniu,
  • prezentacja działań edukacyjnych na obszarach chronionych,
  • próba wyznaczenia kierunków rozwoju i integracji badań naukowych niezbędnych do realizacji działań ochronnych WPN,
  • propozycja wypracowania form edukacji służącej ochronie przyrody w relacji społeczeństwo-środowisko przyrodnicze.

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, przedstawicieli samorządów terytorialnych, przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się działaniami na rzecz ochrony przyrody, popularyzatorów nauki i studentów.
Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza: https://forms.gle/syuRnte5Ck5BEQDn8
w nieprzekraczalnym terminie do 30.03.2020 dla osób zgłaszających wystąpienie i do 10.05.2020 dla pozostałych uczestników.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Przyjazd i nocleg we własnym zakresie. Informacje dotyczące wyżywienia podamy w komunikacie 2 wraz z programem konferencji.
Planujemy wydanie monografii pokonferencyjnej. Wymagania redakcyjne i terminy zostaną przesłane w komunikacie 2.

Zapraszamy serdecznie

 

Komitet organizacyjny
prof. dr hab. Mariusz Pełechaty
prof. UAM dr hab. Renata Dondajewska-Pielka
dr Lech Kaczmarek
dr Michał Lorenc
mgr Marta Jaśkiewicz
mgr Michał Brzozowski

Kontakt e-mail:   marjas5@amu.edu.pl                           Kontakt tel.:  61 8132 711