dr Michał Lorenc

Doktor nauk o Ziemi, geolog, geomorfolog, troszkę paleontolog. Absolwent studiów geologicznych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz studiów podyplomowych z zakresu ochrony środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.  W latach 1997-2005 zatrudniony na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie zrealizował rozprawę doktorską w oparciu o współpracę z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie. Od roku 2005 pracownik badawczo-techniczny Stacji Ekologicznej w Jeziorach. Realizuje obserwacje z zakresu geomorfologii, hydrologii i hydrogeologii na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zaangażowany w rozwój i realizację przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych głównie do młodzieży szkolnej. Przy okazji nieco ornitolog, fotograf przyrody i turysta z plecakiem.

Adres e-mail: michall@amu.edu.pl

Link do listy publikacji