Pracownicy

prof. dr hab. Mariusz PEŁECHATY – kierownik, e-mail: marpel@amu.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Lech KACZMAREK – z-ca kierownika, e-mail: lesio@amu.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Michał LORENC – st. specjalista, e-mail: michall@amu.edu.pl

 

mgr Marta JAŚKIEWICZ – sam. technik, e-mail: marjas5@amu.edu.pl

 

Irena DUTKOWSKA – porządkowa pomieszczeń

 

Władysław GORZYŃSKI – konserwator

 

Ponadto ze Stacją bezpośrednio współpracują:

prof. ucz. dr hab. Renata DONDAJEWSKA-PIELKA z Wydziału Biologii UAM, wspierająca zespół Stacji w badaniach i monitoringu hydrologicznym oraz w edukacji przyrodniczej

prof. ucz. dr hab. Mirosław JURCZYSZYN z Wydziału Biologii UAM, prowadzący w Stacji badania związane z reintrodukcją popielic oraz ich aktywnością wokalną

a emeryturą się raczy:

prof. dr hab. inż. Barbara WALNA