Pracownicy

prof. ucz. dr hab. Mariusz Pełechaty – kierownik

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Lech KACZMAREK – z-ca kierownika

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Michał LORENC – st. specjalista

 

mgr Marta JAŚKIEWICZ – st. technik

 

Irena DUTKOWSKA – porządkowa pomieszczeń

 

Władysław GORZYŃSKI – konserwator

 

Ponadto ze Stacją bezpośrednio współpracuje:

dr hab. Renata DONDAJEWSKA – adiunkt na Wydz. Biologii UAM

dr hab. Mirosław JURCZYSZYN

a emeryturą się raczy:

prof. dr hab. inż Barbara WALNA