Meteorologiczny

Regularne pomiary wysokości opadów atmosferycznych rozpoczęto w 1991 r. Od tego czasu systematycznie zwiększa się zakres obserwacji i pomiarów meteorologicznych. Od roku 200o pomiary prowadzone są w sposób automatyczny.

Przyrządy pomiarowe zostały zlokalizowane na śródleśnej polanie, na terenie ogrodzonym Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach z wyjątkiem wiatromierza, który umieszczono na dziesięciometrowym maszcie w terenie otwartym, 500 m od budynków Stacji. Lokalizacja podstawowego ogródka meteorologicznego nie spełnia standardów IMGW, natomiast daje wgląd w dynamikę atmosfery polany śródleśnej, przez co dane są bliższe zapotrzebowaniu naukowemu.

Aktualne dane meteorologiczne znajdują się tu: https://monitoring.a-ster.net/index2.php

Dane są udostępniane na pisemny wniosek, wyłącznie do celów naukowo-dydaktycznych pracownikom i studentom UAM nieodpłatnie.

 POBIERZ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH