O nas

     Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach funkcjonuje od 1989 roku jako terenowa placówka badawcza i dydaktyczna Uniwersytetu. Położona w samym centrum Wielkopolskiego Parku Narodowego nad Jeziorem Góreckim stanowi znakomitą bazę do prowadzenia badań o charakterze monitoringowym.

        

          Stacja jest afiliowana przy Wydziale BiologiiUAM. Ramy organizacyjne działalności Stacji są realizowane w oparciu o ustalenia Rady Programowej powoływanej przez JM Rektora UAM spośród pracowników Wydziałów: Biologii, Chemii oraz Nauk Geograficznych i Geologicznych.

          Podstawowymi funkcjami Stacji są:

· integracja naukowców badających przyrodę Wielkopolskiego Parku Narodowego,

· stwarzanie technicznych udogodnień w realizacji badań terenowych

· wspieranie badań magistrantów i doktorantów

· obsługa studenckich grup ćwiczeniowych

· prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami i młodzieżą szkolną

· realizacja własnych badań i obserwacji monitoringowych