Edukacja

   

Pracownicy Stacji realizują zajęcia edukacyjne, głównie dla uczniów szkół
ponadpodstawowych. Treści zajęć nawiązują do podstawy programowej z zakresu nauk przyrodniczych. Zajęcia odbywają się w ramach kilkunastu bloków tematycznych, które łączą elementy wiedzy szkolnej z praktyką terenową.
Obecnie, w ramach działalności edukacyjnej Stacji realizowany jest projekt POWER:
Realizacja zajęć na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego nadaje im szczególną wartość. W działaniach edukacyjnych Stację wspiera Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego, która m.in. udostępnia Muzeum Przyrodnicze oraz zezwala na wejście grup w niedostępne zakątki
Parku. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia dwudniowe z noclegiem w Stacji.

 

 

Celem zapoznania się z naszą oferta edukacyjną proszę pobrać plik:

Informator_2019

MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Michał Lorenc: Przewodnik geomorfologiczny  po WPN 

Smart Way Of Getting Essay On Service To Humanity Is The Worship Of God find out here now Great Method Of Getting Buy Custom Essay Find Out Here