15.10.2020 Kiedy, jeśli nie teraz?! Zapraszamy do udziału w zdalnych kursach edukacyjnych Stacji! Trwają zapisy!

Z powodu pandemii nie możemy obecnie przyjmować grup na zajęcia w Stacji i na terenie WPN… Nie zawiesiliśmy jednak działalności edukacyjnej!

Stacja Ekologiczna realizuje projekt NCBR „Zmienność środowiska przyrodniczego na mapach cyfrowych i w danych terenowych – MOOCne kursy e-learningowe Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach” i przygotowała sześć kursów edukacyjnych w formie e-learningu typu MOOC (Massive Open Online Courses). Kursy otwarte są dla wszystkich zainteresowanych zmiennością, zagrożeniami i ochroną środowiska lądowego i wodnego, a także praktycznym wykorzystaniem narzędzi GIS. Kursy będą realizowane od 3 listopada 2020 przez 5 tygodni.

OBECNIE TRWAJĄ ZAPISY! Szczegóły na naszej stronie poświęconej projektowi: https://jeziory-mooc.home.amu.edu.pl/

a syntetycznie tutaj: https://amu.edu.pl/uczelnia-badawcza/popularyzacja-nauki/artykuly-popularyzacja-nauki/ekologiczne-kursy-dla-wszystkich-od-uam

15.10.2020 Konferencja z okazji jubileuszu 30-lecia Stacji nie odbędzie się

Z przykrością informujemy, iż w związku z utrzymującym się stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i wynikającymi stąd obostrzeniami podjęliśmy decyzję o odwołaniu konferencji z okazji jubileuszu 30-lecia Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w jej organizację.

Patrząc z optymizmem w przyszłość mamy nadzieję na spotkanie w licznym gronie badaczy WPN i sympatyków Stacji z okazji 35-lecia jej istnienia.