Dydaktyka

   

Stacja od lat pełni rolę bazy dydaktycznej. Do dyspozycji grup studenckich oddajemy pracownię komputerową, biochemiczną, a także bazę noclegową. W terenie wspomagamy sprzętem specjalistycznym, rowerami, sprzętem pływającym i innym. Każdy prowadzący zajęcia dydaktyczne może liczyć na naszą pomoc. W razie potrzeby oferujemy wsparcie w realizacji zajęć. Posiadamy własną platformę e-learningową.

Wspieramy studentów przygotowujących prace licencjackie i magisterskie z terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego.

        Teren Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz możliwości techniczne i organizacyjne stacji stwarzają wyśmienite warunki dla realizacji różnego typu zajęć zarówno dla studentów, uczniów jak i nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.