Baza danych bibliograficznych WPN obejmuje publikacje naukowe zgromadzone w zasobach bibliotecznych Stacji i/lub Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego. Część wpisów wykonano w oparciu o publikacje , nadbitki i kserokopie prac nadesłanych do Stacji Ekologicznej przez autorów lub inne osoby. Zapraszamy do zgłaszania nieuwzględnionych przez nas prac pocztą elektroniczną lub listownie.

      Baza danych bibliograficznych pozwala na filtrowanie informacji po autorze, roku (latach) publikacji oraz po numerze indeksu publikacji zgodnej z wewnętrzną numeracją wprowadzoną w Stacji Ekologicznej w Jeziorach. Z zapytań można generować raporty.

 

Aby wejść do bazy wybierz poniższy rysunek