Dydaktyka

        Stacja Ekologiczna w Jeziorach jest znakomitym miejscem do realizacji zajęć dydaktycznych. Przestronna sala konferencyjna i pracownie specjalistyczne oraz interesujące otoczenie Wielkopolskiego Parku Narodowego stwarzają możliwość łączenia tradycyjnych metod edukacyjnych z zajęciami terenowymi. Uzupełnieniem jest platforma e-learningowa, która pozwala na kontynuację zajęć w postaci edukacji na odległość.

        Zajęcia dydaktyczne odbywają w Stacji różne grupy:

- studenci (wielo- lub jednodniowe zajęcia terenowe),

- uczniowie, szczególnie szkół ponadpodstawowych,

- inni użytkownicy: pracownicy Uczelni, specjaliści, urzędnicy i in. (Warsztaty Specjalistyczne).

 Od roku 2012 w Stacji Ekologicznej w Jeziorach realizowane są projekty edukacyjne dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Są one skierowane do zorganizowanych grup uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach tych projektów realizowane są dwudniowe zajęcia, których zasadniczym celem jest przekazanie uczniom konkretnej wiedzy o funkcjonowaniu i metodach monitorowania szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego. Zajęcia mają charakter praktycznych ćwiczeń realizowanych głównie w terenie, a także w laboratorium i w pracowni komputerowej. Teren Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz możliwości techniczne i organizacyjne stacji stwarzają wyśmienite warunki dla realizacji tego typu zajęć z uczniami. Dzięki powyższemu dofinansowaniu zajęcia są nieodpłatne. Z uwagi na swą atrakcyjna formę i wysoką efektywność zyskały też uznanie nauczycieli.

 Projekty edukacyjne zrealizowane w latach 2012-2017:

Rok 2012: projekt pt.: „Zrozumieć przyrodę – cykl interdyscyplinarnych zajęć dla uczestników szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego”

Rok 2014: projekt pt.: „Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach w roku 2014”. 

Rok 2015: projekt pt.: „Bliżej przyrody – cykl interdyscyplinarnych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego”.

Rok 2016: projekt pt.: „Razem z przyrodą – cykl interdyscyplinarnych warsztatów przyrodniczych dla uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego”.

Rok 2017: projekt pt.: „Na ścieżkach przyrody – cykl interdyscyplinarnych warsztatów przyrodniczych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych”. 

 Realizacja powyższych przedsięwzięć pozwoliła w istotny sposób rozwinąć wcześniejszą działalność edukacyjną stacji poprzez zwiększenie liczby podejmowanych grup szkolnych oraz zakup pomocy dydaktycznych.