Dane

      W Stacji Ekologicznej gromadzimy szereg danych dotyczących środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Z jednej strony są to archiwalne dane kartograficzne i teledetekcyjne, a z drugiej np. wyniki bieżących obserwacji terenowych. Wszystkie dane są gromadzone w specjalistycznych bazach danych i udostępniane zainteresowanym.