Badania geograficzne

         Wielkopolski Park Narodowysłynie z bardzo zróżnicowanej, doskonale zachowanej polodowcowej rzeźby terenu. Od wielu lat prowadzone są badania jej genezy i wieku. Badaniami objęto również jeziora  i torfowiska poznając ich historię oraz ewolucję klimatu i szaty roślinnej. Badania skamieniałości pozwalają poznać historię fauny. Rozwinięty system wód powierzchniowych i podziemnych przyciąga uwagę hydrologów i hydrogeologów. Pracownicy Stacji  prowadzą regularne obserwacje wahań poziomów wód powierzchniowych i podziemnych na terenie całego Parku oraz pomiary meteorologiczne.

          Przedmiotem dużego zainteresowania naukowego jest transformacja ekosystemu Wielkopolskiego Parku Narodowego wynikająca z presji człowieka, szczególnie w aspekcie dynamicznej suburbanizacji. W Stacji prowadzony jest monitoring budownictwa mieszkaniowego w otulinie Parku, a także odtwarzane są zmiany w pokryciu i zagospodarowaniu terenu Parku na przestrzeni ostatniego stulecia. Szczegółowo badane są zmiany w zasięgu obszarów leśnych. Szczególnie pomocne są w tym względzie unikalne materiały kartograficzne i fotogrametryczne.

            Zajęcia terenowe realizowane ze studentami Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych obejmują zagadnienia geologii, geomorfologii, meteorologii, hydrografii oraz technik pomiarowych w geodezji i kartografii. Szczególne mocno rozwinięta jest dydaktyka w zakresie stosowania systemów geoinformacyjnych w badaniach środowiska przyrodniczego. Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej oraz w oparciu o autorskie materiały poprzez platformę e-learningową.