WITAMY W JEZIORACH

projekt "Na ścieżkach przyrody" za nami!

W listopadzie 2017 roku zakończyliśmy realizację projektu edukacyjnego pt: „Na ścieżkach przyrody – cykl interdyscyplinarnych warsztatów przyrodniczych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych” Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W dwudniowych zajęciach realizowanych w ramach projektu udział wzięło 25 grup szkolnych z 17 szkół województwa wielkopolskiego. Łącznie około 750 uczniów. Podobnie jak w ubiegłych latach interdyscyplinarny program zajęć realizowanych w ramach projektu zmierzał do ukazania uczniom licznych zależności występujących w przyrodzie, szczególnie pomiędzy przyrodą nieożywioną (rzeźba terenu, gleby, wody) a przyrodą ożywioną. Nie zapomniano o przybliżeniu wybranych form i efektów antropopresji na środowisko przyrodnicze. Rozwijanie umiejętności całościowego spojrzenia na przyrodę zawsze stanowiło kluczowy cel zajęć realizowanych z uczniami w Stacji Ekologicznej w Jeziorach.

Nauczycielom i uczniom dziękujemy za wspólną przygodę i zapraszamy do dalszej współpracy!