WITAMY W JEZIORACH

stacja7.png

Na zebraniu, które odbyło się w poniedziałek, 21 marca 2017 roku na Wydziale Biologii JM Prorektor UAM, prof. dr hab. Marek Nawrocki wręczył powołania członkom Rady Programowej Stacji Ekologicznej w Jeziorach na okres kadencji 2016-2020. Rada wyłoniła spośród swojego grona Przewodniczącego, którym został dr hab. Zbigniew Celka. Ponadto zaproponowano na stanowisko kierownika Stacji prof. UAM dr hab. Mariusza Pełechatego. Rada Programowa przyjęła sprawozdanie z działalności Stacji w roku 2016 oraz wstępne założenia i efekty wdrażania planu pracy na rok 2017. Kolejne spotkanie Rady wyznaczona na czerwiec w Stacji Ekologicznej w Jeziorach.