WITAMY W JEZIORACH

stacja10.png

  W październiku tego roku złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie, przewidzianego na rok 2017, projektu edukacyjnego pt: Na ścieżkach przyrody – cykl interdyscyplinarnych warsztatów przyrodniczych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych”. Jest to kolejne przedsięwzięcie tego typu, które zamierzamy podjąć z uwagi na ogromne powodzenie wcześniej zrealizowanych projektów edukacyjnych