Geoinformacyjny

Monitoring geoinformacyjny polega na zarządzaniu danymi przestrzennymi opisującymi zmienne w czasie stany środowiska przyrodniczego i zjawisk gospodarczych. Analiza przestrzenna prowadzona jest w specjalistycznym oprogramowaniu, a jej wyniki dostępne są na mapach cyfrowych.

Przykłady monitoringu geoinformacyjnego:

  • analiza przyrostu zabudowy mieszkaniowej w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz czynników sprzyjających temu przyrostowi,
  • przekształcenia struktury pokrycia terenu oraz rozwój antropogenicznych form terenu i ich wpływ na kształtowanie się krajobrazu,
  • potencjalne kierunki rozwoju obszaru metropolitalnego.

W Stacji Ekologicznej w Jeziorach tworzone są narzędzia do sieciowego dostępu i zarządzania danymi przestrzennymi. Zestaw takich narzędzi wraz z danymi oraz procedurami przetwarzania i aktualizacji nosi nazwę Eksperckiej Bazy Danych. W roku 2017 powstała Ekspercka Baza Danych Metropolii Poznań, a obecnie trwają prace nad modułem badań środowiska Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz modułem monitorowania bilansu wodnego regionu Poznańskiego Dorzecza Warty.

Zapraszamy do korzystania z zasobów danych przestrzennych, z narzędzi zarządzania oraz z naszych doświadczeń (warsztaty szkoleniowe).