Edukacja

   

Pracownicy Stacji realizują zajęcia edukacyjne, głównie dla uczniów szkół
ponadpodstawowych. Treści zajęć nawiązują do podstawy programowej z zakresu nauk przyrodniczych. Zajęcia odbywają się w ramach kilkunastu bloków tematycznych, które łączą elementy wiedzy szkolnej z praktyką terenową.
Obecnie zajęcia edukacyjne są realizowane na podstawie zgłoszeń szkół, ale także w ramach projektu POWER:
Realizacja zajęć na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego nadaje im szczególną wartość. W działaniach edukacyjnych Stację wspiera Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego, która m.in. udostępnia Muzeum Przyrodnicze oraz zezwala na wejście grup w niedostępne zakątki
Parku. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia dwudniowe z noclegiem w Stacji.

 

 

Celem zapoznania się z naszą oferta edukacyjną proszę pobrać plik:

Informator 2017-18