Badania naukowe

            W Stacji Ekologicznej prowadzone są prace badawcze z zakresu nauk biologicznych, chemicznych oraz geograficznych i geologicznych. Badania prowadzone są przez pracowników naukowo-badawczych UAM oraz innych uczelni. Szereg prac opiera się na obserwacjach monitoringowych środowiska przyrodniczego prowadzonych przez pracowników Stacji na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, głównie w zlewni Jeziora Góreckiego.

Jeden z tematów badawczych obecnie realizowanych z udziałem Stacji Ekologicznej to Długoterminowe zmiany flory i roślinności ramienicowej jeziora Lednica (zachodnia Polska) na tle zmian charakteru zlewni i lokalnych uwarunkowań klimatycznych            

Wyniki badań prezentowane były w czasie XXIV Zjazdu Hydrobiologów Polskich we Wrocławiu pt. „Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu” (4-7 września 2018).

 

Pracownicy Stacji służą pomocą organizacyjną, techniczną i merytoryczną.