Projekty

Obecnie pracownicy Stacji Ekologicznej w Jeziorach uczestniczą w realizacji następujących projektów:
Program operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój – UMO   – Projekt „przygoda z przyrodą- Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy” (sygnatura WND-POWR.03.01.00-00-U069/12-02)

Ekspercka Baza Danych – EBD – przedsięwzięcie p.n. „Rozbudowa Eksperckiej Bazy Danych środowiska o moduł badań środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz monitorowania bilansu wodnego regionu Poznańskiego Dorzecza Warty”

Narodowe Centrum Nauki – NCN MP

Stowarzyszenie Metropolia Poznań – SMP